Zoznam kurzov a školení

 

  Obsluha stavebných strojov

  Obsluha vysokzdvižných motorvých dopravných vozíkov

  Obsluha reťazových motorových píl ( v ťažbe a pri inej činnosti - manipulácia)

  Obsluha zdvíhacích zariadení

►  Elektrotechnik §21, §22, §23

►  Lešenár - montáž a demontáž lešení

  Práca vo výškach

  Viazač bremien

  Vodiči motorových vozidiel

►  Školenie zamestnancov BOZP a PO

  Opakované školenia

  Aktualizačná odborná príprava